אלוף עוזי מוסקוביץ'

אלוף עוזי מוסקוביץ'

ראש אגף התקשוב

צה"ל

הרצאות מפי אלוף עוזי מוסקוביץ':

דוברים נוספים באירוע ועידת העסקים C5 I

Open Accessibilty Menu