תא"ל (מיל.) ארנון זו-ארץ

תא"ל (מיל.) ארנון זו-ארץ

יושב ראש הכנס

הרצאות מפי תא"ל (מיל.) ארנון זו-ארץ:

דוברים נוספים באירוע ועידת העסקים C5I

Open Accessibilty Menu